La Sfada cu Sufletul – Ierodiacon Augustin Mazgoi

La Sfadă cu Sufletul

sau

Cartea Minții cu Dorințele

 

Ierodiacon AUGUSTIN MÂZGOIU