Etos ortodox, etos al frumusetii-IeromonahTeofan Mada

Etos ortodox, etos al frumuseţii

 

IeromonahTeofan Mada

 

 
 
Etosul ortodox, a vedea pe Dumnezeu precum este (I In 3,2), ne cheamă să ne curăţim inima de tot gândul neplăcut lui Dumnezeu, de toată mişcarea inimii cea potrivnică legii iubirii Tatălui, pentru a-L vedea pe El precum este. Astfel, cunoaşterea adevărată pătrunde în fiinţa noastră şi omul se „naşte de Sus" (cf. In 5, 5), de la Dumnezeu. Această „naştere de Sus" ne împăr¬tăşeşte Duhul înţelepciunii, Duhul iubirii, Duhul Atotcunoaşterii. Această „naştere de Sus" se înfăptuieşte de Dumnezeu însuşi. Numai Dumnezeu clădeşte biserica veşniciei noastre, pentru că fără de El nu putem face nimic (In 15, 5), pentru că „nimeni nu vine la Mine, dacă nu-1 va chema Tatăl…" (In 6,44).
Pentru că numai Dumnezeu vindecă libertatea şi conştiinţa noastră, unica şi adevărata „fiinţare" este numai în şi prin Dumnezeu. Fără Bunul Dumnezeu nu putem înfăptui această „fiinţare", nu putem învinge păcatul şi moartea, care ar avea deplină putere asupra noastră fără puterea de viaţă şi sfinţenie a Sfintei Treimi, sălăşluitoare în noi. Nu există alt sens al vieţii, pentru că nu există altă viaţă, decât cea de care vorbeşte Evanghelistul Ioan (In 1,3); şi nu există alt Dumnezeu, altă fiinţă, altă fiinţare, altă fiinţialitate.