Pacea virtutilor si tulburea patimilor-IeromonahTeofan Mada

Pacea virtuţilor şi tulburea patimilor

 

IeromonahTeofan Mada