Viata in Hristos dupa Sfantul Ioan Gura de Aur-IeromonahTeofan Mada

Viaţa în Hristos după

Sfântul Ioan Gură de Aur

 

IeromonahTeofan Mada

 

 

Cu multă bucurie scriu aceste rânduri, pentru a evidenţia şi elogia personalitatea şi opera celui mai îndrăgit şi iubit cleric al meu, Preacuviosul Părinte Teofan Mada, şi, mai ales, pentru a vorbi primul despre această lucrare, pe care am citit-o în manuscris, Viaţa în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur. Mai ales că acest volum apare oportun în anul prezent al Mântuitorului, 2007, în care Biserica sărbătoreşte aniversarea a o mie şase sute de ani de la adormirea marelui Sfânt.

Părintele Teofan este un teolog contemporan cu o neobosită capacitate de lucru şi o bogată activitate în studiile sale, în dăruirea şi în slujirea sa, un cleric vrednic al Bisericii Ortodoxe Române, care face cinste Bisericii şi Teologiei, oferind, totodată, din mărturiile bogate ale scrierilor bisericeşti şi teologice, soluţii la problemele sociale şi la cerinţele gândirii contemporane, fară compromisuri şi abateri de la credinţa, evlavia şi tradiţia ortodoxă, bine ştiind că Biserica este „aceeaşi ieri, azi şi în veci".

Lucrarea aceasta, Viaţa în Hristos după Sfântul loan Gură de Aur, este actuală şi diacronică, nu numai pentru că se editează în acest an aniversar, ci şi pentru faptul că redă literalmente întreaga semnificaţie a temei, de vreme ce Sfântul loan şi-a trăit viaţa în Hristos, a slăvit Biserica şi a suferit ca martir în exil, pentru slava lui Dumnezeu şi mărturia Bisericii!  ÎPS Nikodimos Mitropolit de Ierissou, Sfântul Munte Athos şi Ardameriou.