Cuviosul Gherman din Dobrogea – 28 februarie

Cuviosul Gherman din Dobrogea

28 februarie

 

 

 

Însuşi prietenul său duhovnicesc, Sfântul Ioan Casian, îl citează ca sfânt, ceea ce poate constitui o dovadă de  virtuală canonizare. Totodată, Părintele Coman îl citează pe Cuviosul Gherman în Patrologia  sa, iar Părintele Stăniloae îl înscrie pe acest Cuvios între Părinţii Filocaliei.

Deşi informaţiile despre acest cuvios sunt destul de puţine, cea mai mare parte a acestora le putem obţine cercetând opera autobiografică a Sfântului Ioan Cassian, în care se relatează şi despre prietenia nedespărţită a celor doi Cuvioşi.

El este originar tot din Sciţia Minor (Dobrogea de azi), născându-se în jurul anului 368, şi a fost din copilărie prieten şi frate de osteneli duhovniceşti cu Sfântul Ioan Cassian, ceea ce îndreptăţeşte prăznuirea lor împreună. El l-a însoţit pe Sfântul Ioan Cassian în toate călătoriile sale duhovniceşti, până la Roma, străbătând astfel Palestina, pustia Egiptului şi Siria. Revenit la Constantinopol, în anul 400 este hirotonit ieromonah de către Sfântul Ioan Gură de Aur. Mai târziu îi va lua acestuia apărarea în acuzaţiile de origenism ce i se aduceau Sfântului ierarh.

Ajuns la Roma în jurul anului 405, împreună cu Sfântul Ioan Cassian, dar va rămâne aici până la trecerea sa spre cele veşnice, în jurul anului 415, în timp ce Sfântul Ioan Cassian va pleca la Marsilia.

Datorită frăţietăţii duhovniceşti a celor doi Cuvioşi, cât şi pentru harul divin de care s-a învrednicit, Cuviosul Gherman a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă Română, în anul 1992, sub numele de Cuviosul Gherman din Dobrogea, dându-i astfel cinstea ce se cuvine în rândurile sfinţilor.